Římskokatolická farnost Budyně nad Ohří

Požehnaný Bůh věčně živý.

kázání - Velikonoční pondělí


Chicagský psychiatr Arnold Goldberg se rozhodl udělat výzkum v oblasti mluvení pravdy. Přišel k závěru, že na každého člověka připadá v průměrně 13 lží za týden. Dvě lži denně a v neděli jen jednu, protože to lidé déle spí. 35% všech účastníkův ankety odpovědělo: ”O kolik více přece člověk klame, o tolik má lehčí život.

Od chvíle kdy začíná Ježíšova cesta na kříž až po Jeho prázdný hrob se setkáváme s klamem v různých podobách.

- Takovým klamem je Jidášův polibek Ježíšovi v Getsemanské zahradě.

- Klamou i podplacení falešní svědci, když soudí Ježíše. Dostali peníze, aby na Ježíše vymýšleli různé lži.

- Klame i Petr, když ho jasně usvědčují, že chodil s Ježíšem.

- Klame i Pilát, který dobře ví, že Kristus je nevinný a na znak toho si umývá ruky. Ale umytýma rukama podepisuje rozsudek smrti.

- velekněží, kteří chtějí lží zaretušovat svou prohru. Dělají to pomocí peněz, které patřili chrámové pokladnici. Sebrali je, podplatili jimi vojáky, aby i oni lhali.

- Za peníze klamou i strážci hrobu. Říkají, že Ježíše ukradli apoštolové, když spali.

Klam byl jednou z obludné síly, která způsobila Ježíšovu smrt. Klam měl zabránit i tomu, aby Ježíšovo zmrtvýchvstání přineslo lidem spásu. 

 „Já jsem Pravda… proto jsem se narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví Pravdě”. Žít v Ježíšově pravdě znamená věřit jeho slovům, přijmout je do svého života a sám šířit pravdu.

Je omyl si myslet, že se lží je život jednodušší.

Určitě více platí Ježíšova slova – Pravda vás osvobodí