Římskokatolická farnost Budyně nad Ohří

Požehnaný Bůh věčně živý.

kázání - 3. neděle velikonoční 2018


Někdy by nás mohlo napadnout, že ti apoštolové a učedníci to měli s vírou jednodušší. Sice zprvu nevěřili ženám, pak se s ním setkali emauzští učedníci, pak se objevil mezi nimi a zděsili se, až pak se z něho radovali. My jsme sice tuto konkrétní zkušenost nezažili, ale máme s nimi jedno společné – problém s vírou, která se u nich postupně proměňovala a zrála.

- měli o něm jinou představu – proto se zděsili.

Každý člověk musí projít určitým procesem věření. Víra je dar, a každý o ni musí prosit za sebe či za druhé.

A co my, jak jsme na tom s vírou?

Jsou takové tři stupně víry.

1. Terulián řekl, že každá duše je přirozeně křesťanská. V každém člověku tato otázka hlodá, ale záleží na tom, jak s tím kdo naloží. A tak máme něcisty – něco je mezi nebem a zemí, máme víru v astrologii, osud, kartářky nebo máme víru v nic. Člověk se tím nechce zabývat, nechce nad tím přemýšlet a tak sáhne po nejjednodušším řešení. Někdo i může věřit v Boha, ale stačí mu jednou za rok zajít do kostela. Mají s vírou problém a nechtějí ho řešit

2. Pak tu máme druhý stupeň a to je většina věřících – chodí do kostela, znají věřím v Boha, umí modlitby, chodí ke svátostem. Na životě těchto lidí není nic zvláštního a ničím, krom toho, že chodí do kostela, se neodlišují. Problém těchto je, že už nic neočekávají, myslí si, že dělají maximum. Pro ně víra vlastně skončila tím, že takto věří.

3. A tak se dostáváme ke třetímu stupni. Vzpomeňme si na Kristovu otázku Petrovi. Neptá se ho, jestli v něho věří, ale jestli ho miluje.

A tady vidíme podstatu – ne jenom, já tě Pane uznávám, ale já tě miluji. Teprve až se dostanu sem, tak má víra začíná nést plody.

Až po této víře a následně seslání Ducha svatého začíná evangelizace učedníků. Bez této víry by byli nepřesvědčiví.

Tady si člověk uvědomí, že ho Bůh miluje i přes jeho nedostatky a selhání a poznává radost z víry.

O takovou víru máme prosit, jenom taková víra dá smysl našemu životu nejen pro nás, ale i pro ostatní.

Přeji nám všem, abychom takovou víru měli.