Římskokatolická farnost Budyně nad Ohří

Bůh je králem celého světa.

kázání - Slavnost Nejsvětější Trojice 2018


Boha nemůžeme pochopit, ale můžeme se s ním setkávat a zažívat jeho požehnání. Nejlépe se to projevuje v liturgii.

Začínáme ve jménu Trojice a

- celá mše svatá je oslava a díkuvzdání Bohu Otci. K němu směřují všechny naše chvály, díky a prosby.

- To je možné jen proto, že se kvůli nám stal ve svém Synu člověkem, zemřel za nás, byl vzkříšen a zasedl po jeho pravici v nebesích. Tak tam máme místo i my a byli jsme přijati za jeho sny a dcery.

- Abychom toho byli schopni, poslal nám svého Ducha, který mezi námi a především v nás přebývá. Je to on, kdo působí ve svátostech a především působí při slavení eucharistie a ve svátosti smíření. Je to On, kdo k nám promlouvá a zpřítomňuje dílo spásy.

Proto není možné dělat nic jiného, než projevovat vděčnost a díky a prosit především za to, aby toto dílo nevyšlo pro nás nazmar.

 

Je to pro nás snadné přijmout? V evangeliu zazněla velmi zajímavá věta. Ti, kteří s ním chodili, byli svědky všech jeho divů, smrti a zmrtvýchvstání – tak někteří měli pochybnosti!

Není důležité, o čem pochybovali, jde o to, že i když viděli, stále zůstává prostor pro pochybnosti. Tak je to i snámi. Tak to měli i velcí světci – Pater Pio, Terezie z Lisieux, matka Tereza z Kalkaty….

To podstatné, co tam zaznělo, je Kristova reakce. Neříká jim, tak si jděte nejdříve všechno ujasnit a až překonáte pochyby, pak teprve jděte a hlásejte.

 

Kristovo řešení je jiné. Jděte teď. No dobrá, možná pochybujete, ale je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi a zůstanu s vámi až do skonání světa, proto neseďte doma a jděte. Zkuste to a uvidíte. A tak šli a – jak můžeme číst ve Skutcích apoštolů – viděli oni i celý svět.

Kristova rada jít se netýká pouze evangelizace, ale všech rovin našeho života víry: modlitby, rozjímání Písma, účasti na oběti mše svaté a přijímání těla a krve Kristovy. Jděte. Neseďte až do vyřešení a odstranění všech pochyb. Vždycky nějaké budou. Ale jen, kdo to zkusí, tak pozná a mnohé pochybnosti budou odcházet, protože jedině tím, že to zkusíme, také mnohé poznáme.