Římskokatolická farnost Budyně nad Ohří

Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.

kázání 15. neděle v mezidobí


Jsme posláni evangelizovat, jak několikrát slyšíme.Na to bychom měli asi hodně nastudovat, ne?Já na to nemám….Na tom to ale nestojí – měl na to Mojžíš, měl na to Ámos a ostatní proroci, měli na to apoštolové?
- vyhánět zlé duchy
Napravovat pokřivenou představu o Bohu – Bůh trestající, nespravedlivý
- vyvolil ještě před stvořením světa
- předurčil, abychom byli přijati za jeho děti
Tomu se říká Boží všemohoucnost

PRO SVOJE SPOJENÍ S KRISTEM

- vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů

- stali jsme se jeho majetkem – vzal nás pod svou ochranu

- dal nám svého Ducha jako záruku našeho dědictví

Tomu se říká Boží všemohoucnost

 

- uzdravovat nemocné

Je také mnoho těch, kdo do božího království již patří, ale jsou oslabeni - hříchem, malomyslností, sklíčeností, bolestí. Těmto máme pomáhat svou spoluúčastí, soucitnou pomocí, modlitbou, podepřením.

 

To všechno určitě dobře víme a mnohokrát jsme o tom slyšeli. Ale často to neděláme – proč? Je samozřejmé, že ten zlý nás od toho chce za každou cenu odvrátit a používá k tomu velmi často zdánlivě dobré a rozumné důvody.

Amasjáh domlouvá Amosovi – tady ti hrozí nebezpečí, odejdi do judska a tam hlásej. Můžeme v tom vidět podtext – tam mi nebudeš tolik škodit jako tady, kdy tvá slova by mohla mít velký dopad a vedla by k obrácení krále a tím i celého izraele. Amos si však připomíná Hospodinova slova – on mě vzal od stáda a řekl jdi a prorokuj izraleskému lidu. Není to můj nápad, moje zviditelnění se – ale Boží.Ne za každou cenu vyhánět zlé duchy a uzdravovat. Neztrácejte čas se zatvrzelci, ale jděte jinam, kde vás budou chtít slyšet – protože tak to chce Ježíš.Křesťan, který to nečiní, je křesťan v předčasném důchodu.


Tato stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko Souhlasím, souhlasíte s jejich použitím. Další informace Souhlasím