Římskokatolická farnost Budyně nad Ohří

Hospodine, náš Pane, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi!

Pořad bohoslužeb
 

Po

 

Budyně
 

8.00 

Út

 

Budyně

 

8.00 
 

 

St

 

Budyně

 

8.00 
 

 

Čt


 

Budyně
 

8.00
  

 

Budyně

18.00

So

 

Mšené lázně

17.00

 

 

Ne

             

Budyně

  9.00

Charvatce

10.30Pořad celoročních nedělních bohoslužeb

neděle v měsíci dle data farnost so ne

1.

Budyně nad Ohří

Charvatce

Mšené-lázně

 

 

 

17.00

 

  9.00

není

 

 

Na první neděli v měsíci je mše svatá POUZE v Budyni a po ní je farní den - setkání na faře s pohoštěním
  farnost so ne

2.

Budyně nad Ohří

Charvatce

Mšené-lázně

 

 

 

17.00

 

  9.00

10.30

 

 

  farnost so ne

3.

Budyně nad Ohří

Charvatce

Mšené-lázně

 

 

 

17.00

 

  9.00

10.30

 

 

  farnost so ne

4.

Budyně nad Ohří

Charvatce

Mšené-lázně

 

 

 

17.00

 

  9.00

10.30