Římskokatolická farnost Budyně nad Ohří

Hospodine, kdo smí prodlévat v tvém stánku?

Pořad bohoslužeb
 

Po

 

Budyně
 

 

Út

 

Budyně

 

8.00 
 

 

St

 

Budyně

 

8.00 
 

 

Čt


 

Budyně
 

8.00
  

 

Budyně

18.00

So

 

Mšené lázně

 

 

 

Ne

             

Budyně

  9.00

Charvatce

10.30Pořad celoročních nedělních bohoslužeb

neděle v měsíci dle data farnost so ne

1.

Budyně nad Ohří

Charvatce

Mšené-lázně

 

 

 

17.00

 

  9.00

není

 

 

Na první neděli v měsíci je mše svatá POUZE v Budyni a po ní je farní den - setkání na faře s pohoštěním
  farnost so ne

2.

Budyně nad Ohří

Charvatce

Mšené-lázně

 

 

 

17.00

 

  9.00

10.30

 

 

  farnost so ne

3.

Budyně nad Ohří

Charvatce

Mšené-lázně

 

 

 

17.00

 

  9.00

10.30

 

 

  farnost so ne

4.

Budyně nad Ohří

Charvatce

Mšené-lázně

 

 

 

17.00

 

  9.00

10.30