Římskokatolická farnost Budyně nad Ohří

Hospodine, náš Pane, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi!

Poutě v roce 2022

datum farnost světec hodina
  Podbradec sv. Florián (4.5.) 10.30
14. května Mšené-lázně PM Fatimské (13.5.) 10.30
       
    sv. Petr a Pavel (29.6.)  
30. července Charvatce sv. Anna (26.7.) 10.30
6. srpna Budyně nad Ohří PM Sněžné (5.8.)   9.00
13. srpna Charvatce Nanebevzetí PM (15.8.) 10.30
3. září Ředhošť sv. Jiljí (1.9.) 10.30
24. září Budyně nad Ohří sv. Václav (28.9.)   9.00
12. listopadu Nížebohy sv. Martin (11.11.) 10.30
3. prosince Ječovice sv. Barbora (4.12.) 10.30


mapa poutních kostelů