Římskokatolická farnost Budyně nad Ohří

Hospodine, náš Pane, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi!