Římskokatolická farnost Budyně nad Ohří

Má duše po tobě žízní, Pane, můj Bože!