Římskokatolická farnost Budyně nad Ohří

Hospodine, náš Pane, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi!

Fotogalerie z biřmování
Foto: Člověk a víra - © Roman Albrecht - 6září 2015