Římskokatolická farnost Budyně nad Ohří

Hospodine, náš Pane, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi!

Fotogalerie ze svěcení sochy Panny Marie Fatimské
Foto: Člověk a víra - © Markéta Rylková - 13říjen 2015