Římskokatolická farnost Budyně nad Ohří

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: "Nezatvrzujte svá srdce!"

Události farnosti 2016

Farní výlet v Roce milosrdenství do kláštera ve Slaném

2.IV.2016 se farníci vydali na společnou pouť podřipského vikariátu ke "Svaté bráně" do kláštera ve Slaném.

fotogalerie


Tříkrálová sbírka

Dne 8.prosince 2016 se konala ve spolupráci s Charitou v Roudnici nad Labem první tříkrálová sbírka ve spolupráci s žáky základní školy v Budyni nad Ohří