Římskokatolická farnost Budyně nad Ohří

Má duše po tobě žízní, Pane, můj Bože!

Události farnosti 2015

Svěcení sochy Panny Marie Fatimské 13.X.2015 a zasvěcení farnosti

V našm farním kostele sv.Václava jsme měli jeden zásadní nedostatek - chyběla nám socha Panny Marie, před kterou by se věřící mohli zbožně modlit. Proto jsem se s farníky dohodli na pořízení sochy Panny Marie Fatimské. Tato byla objednána přímo z Fatimy v Portugalsku a složili se na ni všichni věřící. Socha měří 105 cm. Dne 13.X.2015, na den zjevení Panny Marie Fatimské, navštívila farnost Jeho Excelence pomocný biskup Karel Herbst, který posvětil sochu a zasvětil farnost Panně Marii Fatimské. Při této boholsužbě všichni přítomní obdrželi obrázek se zásvětnou modlitbou a stříbrnou medailku Panny Marie Fatimské - vše přivezl P. Jiří Čepl z pouti z Fatimy. Všichni věříme, že jsme se svěřili do těch nejlepších rukou. Tímto také byly ve farnosti zavedeny fatimské dny vždy třináctého každého měsíce.


Biřmování 6.IX.2015

Dne 6.září 2015 proběhlo v Budyni nad Ohří po mnoha letech biřmování, které udělila Jeho Eminence Dominik kardinál Duka. Této slavnosti se zůčastnili jako pozvaní hosté všechny významné osobnosti veřejného života. Po udělení svátosti biřmování se konal slavnostní oběd v místní vinárně U Českého Lva. Bohoslužbu obohatil také pěvěcký sbor z Roudnice nad Labem.