Římskokatolická farnost Budyně nad Ohří

Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně.

Události farnosti 2018

Pouť ke svatému Václavovi do Staré Boleslavi

V neděli 17.6. jsme se čtyři z naší farnosti připojili k roudnické farnosti na jejich tradiční pouť do Staré Boleslavi, k patronu našeho kostela sv. Václavovi. Jelikož nás byl necelý autobus, mohli jsme prožít mši svatou v klidnějším usebrání. Nakonec jsme uctili Palladium země české, zazpívali litanie loretánské a mnozí jsme si mohli prohlédnout milostný obraz z blízka, jelikož jsme jej dosud znali jen z fotografií. Počasí nám přálo a bylo nám všem fajn :-)

viz fotogalerie 


Pouť v Břežanech - kaple Nejsvětější Trojice - 26.5.2018


Noc kostelů - Ječovice - kostel sv. Barbory - 25.5.2018

Ve spolupráci se Spolkem na obnovu kostela sv.Barbory se letos uskutečnila poprvé "Noc kostelů". Jelikož to bylo směrováno pro menší děti, akce proběhla v odpoledních hodinách. Děti zazpívaly krásné písně, paní varhanice se svým synkem se postarali o rozeznění nově opravených varhan a společně jsme jak v kostele, tak při občerstvení venku prožili hezkých pár chvil. Všem aktérům upřímné Pán Bůh zaplať.  

fotogalerie